Passatge Alcover, 2 / 08720 Vilafranca del Penedès / Tel. 938 900 815 / agricol@agricol.cat / http://ca-es.facebook.com/agricol.cat / @agricol1876


2014/06/12

TERTÚLIA-PRESENTACIÓ

Demà divendres a les 19'30, a l'Agrícol farem una triple prensentació de llibres que reflecteixen les arrels intel·lectuals i polítiques de la Catalunya contemporània.
El Dr Josep Monserrat presentarà el llibre "Francesc Pujols, filòsof", de Joan Cuscó; el Dr. Fèlix Villagrasa presentarà el llibre: "Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona (1714-1837)", de Ferran Soldevila; i el Dr. Joan Cuscó presentarà el llibre: "Els generals del 36", de Fèlix Villagrasa.
Tots aquests llibres i autors els trobem estretament vinculats amb la història de l'Agrícol i també amb la vida intel·lectual de Vilafranca al llarg del segle XX.
Cadascun dels ponents farà una breu presentació dels temes que consideri més destacats del llibre que se li ha assignat i, acte seguit, s'obrirà un torn de paraules.
Considerem que aquesta és una bona fórmula d'aprendre activament i que, a més, es pot considerar aquest acte com una prepresentació de la propera capitalitat cultural catalana de Vilafranca (l'any 2015). Presidirà l'acte el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca Raimon Gusi Amigó.
Us esperem a aquesta triple presentació-tertúlia en què es podran tractar d'aspectes bàsics per a comprendre els reptes del nostre present, a partir d'un bon coneixement del passat més immediat