Passatge Alcover, 2 / 08720 Vilafranca del Penedès / Tel. 938 900 815 / agricol@agricol.cat / http://ca-es.facebook.com/agricol.cat / @agricol1876


2019/12/15

ASSEMBLEA I ELECCIONS

Convoquem a tots els socis/ies del Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol a l’Assemblea General ordinària que se celebrarà el proper dia 30 de Gener del 2020 a les 19'30 (en primera convocatòria) i a l'Assamblea extraordinària per elegir la Nova Junta directiva el mateix dia a les 20'30 (en primera convocatòria)

Assemblea General Ordinària

1 – Aprovació comptes fins 2019 i del pressupost pel 2020.
2 – Informe del president.
3 - Precs i preguntes.

Assemblea General Extraordinària

1 – Punt únic. Elecció Nova junta.


Terminis

Per a l'elecció de la Nova Junta es poden presentar les candidatures durant quinze dies a partir d'aquesta convocatòria. Un cop valdiades epr la Junta cada candidatura pot donar a conèixer els seus objectius durant quinze dies.

Dates
Del 16 de desembre al 6 de gener presentació de candidatures.
Del 8 al 29 de gener presentació als socis de les candiIdatures.

Vilafranca del Penedès, 16 de desembre de 2019