Edifici històric de l'Agrícol / Passatge Alcover, 2 - Rambla Nostra Senyora, 43 / 08720 Vilafranca del Penedès / agricol@agricol.cat

2010/06/17

Resum Assemblea 2010 i canvi de junta.

El passat 26 de maig, es va celebrar a la seu de l’Agrícol l'assemblea anual on com sempre es va fer un resum de les activitats celebrades al centre, la situació actual del patrimoni de l’entitat i on es va informar als socis assistents de l'estat de comptes i pressuposts pel següent any de l’entitat.

Com a cosa a destacar, es va presentar la nova junta constituïda per consens entre les dues candidatures que optaven a la presidència, a conseqüència de la dimissió de diversos membres de la junta tal i com es va informar al seu moment i que han estat operant aquests últims anys, entre ells el President de l’entitat dels darrers 8 anys, Joan Jané.

Com a novetat, la junta resultant, va presentar un nou organigrama on la seva funció és aconseguir el màxim d’eficàcia i, al mateix temps, la de ser capaços d’aglutinar el màxim de representativitat de la massa social de l’entitat.

Així doncs, el nou organigrama està constituït de la següent manera:

Junta Executiva: La Junta directiva és l’òrgan executiu de l’entitat. Farà reunions amb un periodicitat ordinària mensual i consta dels següents càrrecs:

President - Joan Cuscó Clarasó
Vice-president - Joan Miquel Becerra
Secretari - Joan Cortadella Segura
Tresorer - Pere Martí Tetas
Vocal relacions institucionals - Xavier Escribà Vivó
Vocal cultures del vi - Ignasi Seguí Matas
Vocal activitats culturals - Santi Casanellas Soler

Consell Assessor: El Consell Assessor és un òrgan director que actua com assessor i com a suport de la junta executiva i es pot suborganitzar en grups de treball. Consta d’un secretari executiu, en aquest cas el Vice-president i que fa d’enllaç amb la Junta Executiva i que convoca i presideix les seves reunions. La seva periodicitat ordinària serà semestral.

Membres:
- El president i els ex presidents de l’entitat: Joan Cuscó, Joan Jané, Josep Ballester

- Fins a 10 socis nomenats per la Junta Executiva i ratificats per l’assemblea: Cam Guixens, Eduard Vallès, Ricard Rafecas, Rosa Soler, Joan Tarrada, Antonio Pinedo, Joan Català, Josep Mª Guardiet, Rosa Gimeno, Lluís Milà.