Edifici històric de l'Agrícol / Passatge Alcover, 2 - Rambla Nostra Senyora, 43 / 08720 Vilafranca del Penedès / agricol@agricol.cat

2010/10/26

AGRÍCOL SOLIDARI


L’Agrícol col·labora en l’organització del concert de cant coral que porta per títol “Primavera per la Pau”. Aquest acte de solidaritat és organitzat per la Fundació Montserrat Junyent de Vilafranca, i en ell hi participen cantaires de corals de Vilafranca  i de Mataró. L’acte es farà el proper dia 30 d’octubre a les 19 hores al saló del Casal de Vilafranca. Els fons recaptats durant el concert, l’entrada costa 12 euros, es destinarà íntegrament al Banc d’Aliments de Càritas de Vilafranca.

2010/08/19

L'enoturisme del Penedès a La Vanguardia

Avui ens fa gràcia compartir amb vosaltres aquest article, un article força interessant i que va ser publicat a La Vanguardia el passat dia 15 d'agost, dins del seu suplement econòmic, i que parla del creixement de l'enoturisme a la nostra comarca com a una oportunitat de negoci.

Cal dir que la només hem deixat la portada del suplement i les dues pàgines on apareix la notícia i la fotografia que la complimenta.

2010/07/10

UN NOU PROJECTE!


Seguint allò que ens els nostres dies passa arreu d’Europa i per situar la nostra iniciativa local en un mapa global, des del Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol, i a partir de les dues línies de treball que ens són pròpies (l’enogastronomia i les cultures del vi, d’una banda, i l’art i la creació de l’altra), pensem que el futur de l’entitat passa per replantejar-se com a  laboratori d’art i com espai de les cultures del vi.

Des de la nostra entrada a la Junta de l’entitat (maig de 2010), hem començat a treballar en aquest sentit.

Des d’aquesta perspectiva hem començat a  redefinir els llaços amb l’Acadèmia Tastavins del Penedès, Apicius i el Club Rotary, i hem iniciat els contactes per acollir un grup literari, joves creadors i un club del vi. Així mateix, ja tenim força avançades les negociacions amb editorials i altres centres culturals per establir-hi un vincle fructífer.

Les nostres idees parteixen  dels treballs que a Anglaterra desenvolupa el CCE (Creativity, Culture and Education) com a organització col·laboradora de l’Arts Council of England) i amb la necessitat de dotar les ciutats de laboratoris culturals, entesos aquests com espais de llibertat i de diàleg. D’espais per a la creació i l’encontre per a fomentar la creativitat, la innovació i el lligam entre l’economia productiva, les arts i la cultura. Per això també hem iniciat contactes amb les universitats per aprofundir en aquests aspectes.

Així mateix, el projecte de l’Agrícol se situa a l’ombra del manifest per  a la creativitat i innovació a  Europa (Creativity and Innovation European Year, 2009), el qual és un producte col·lectiu que naix del treball de gents provinents de les arts, les ciències i la indústria i que se situa en la necessitat de promoure, sobretot davant la crisi actual i la transformació del model econòmic i cultural, línies d’acció relacionades amb l’educació, la cultura, la ciència, el disseny, el treball i l’empresa.

Tot això ho volem portar endavant sense perdre de vista la nostra singularitat local però des d’una projecció nacional i internacional. En aquest sentit, es tracta de recuperar la història de l’entitat, capdavantera en la cultura del país (per exemple a través dels germans Milà i Fontanals o Vidal i Valenciano), i capdavantera en el món del vi (per exemple en la lluita contra la fil·loxera). El món de la creació  i el món del vi tenen reptes i tenen molts projectes interessants que cal acollir i que cal donar a conèixer. Fomentar aquests àmbits és una obligació per a una entitat que vol tenir personalitat pròpia en al Vilafranca del segle XXI.Joan Cuscó i Clarasó
Vilafranca del Penedès
Juny de 2010

2010/06/17

Resum Assemblea 2010 i canvi de junta.

El passat 26 de maig, es va celebrar a la seu de l’Agrícol l'assemblea anual on com sempre es va fer un resum de les activitats celebrades al centre, la situació actual del patrimoni de l’entitat i on es va informar als socis assistents de l'estat de comptes i pressuposts pel següent any de l’entitat.

Com a cosa a destacar, es va presentar la nova junta constituïda per consens entre les dues candidatures que optaven a la presidència, a conseqüència de la dimissió de diversos membres de la junta tal i com es va informar al seu moment i que han estat operant aquests últims anys, entre ells el President de l’entitat dels darrers 8 anys, Joan Jané.

Com a novetat, la junta resultant, va presentar un nou organigrama on la seva funció és aconseguir el màxim d’eficàcia i, al mateix temps, la de ser capaços d’aglutinar el màxim de representativitat de la massa social de l’entitat.

Així doncs, el nou organigrama està constituït de la següent manera:

Junta Executiva: La Junta directiva és l’òrgan executiu de l’entitat. Farà reunions amb un periodicitat ordinària mensual i consta dels següents càrrecs:

President - Joan Cuscó Clarasó
Vice-president - Joan Miquel Becerra
Secretari - Joan Cortadella Segura
Tresorer - Pere Martí Tetas
Vocal relacions institucionals - Xavier Escribà Vivó
Vocal cultures del vi - Ignasi Seguí Matas
Vocal activitats culturals - Santi Casanellas Soler

Consell Assessor: El Consell Assessor és un òrgan director que actua com assessor i com a suport de la junta executiva i es pot suborganitzar en grups de treball. Consta d’un secretari executiu, en aquest cas el Vice-president i que fa d’enllaç amb la Junta Executiva i que convoca i presideix les seves reunions. La seva periodicitat ordinària serà semestral.

Membres:
- El president i els ex presidents de l’entitat: Joan Cuscó, Joan Jané, Josep Ballester

- Fins a 10 socis nomenats per la Junta Executiva i ratificats per l’assemblea: Cam Guixens, Eduard Vallès, Ricard Rafecas, Rosa Soler, Joan Tarrada, Antonio Pinedo, Joan Català, Josep Mª Guardiet, Rosa Gimeno, Lluís Milà.

2010/02/02

Reparació parcial de la teulada

Davant del problema de l'envelliment constant de l'edifici del Centre Artístic del Penedès, l'Agrícol, hem realitzat algunes reparacions de la teulada, ja que les goteres son constants i amenaça de caure parcialment. En aquest sentit s'han d'entendre les diferents actuacions fetes al llarg d'aquestes darreres setmanes, amb les quals, a més, iniciem un procés per recuperar l'escala noble de l'edifici.

2010/01/27

NOTES D'HISTÒRIA DE L'AGRÍCOL (1876-1910)


Les arrels del Centre Agrícola del Penedès (actual Centre Artístic del Penedès), l’Agrícol, són de l’any 1852 per iniciativa de persones com Modest Lleó i Pau Milà i Fontanals i va ser efectiu l’any 1876 quan es creà l’entitat.
En els nostres dies encara queda molta feina per conèixer bé tota la història i la seva repercussió en la societat civil de Vilafranca i del Penedès. Avui n’aportarem algunes dades i noms que són ben significatius.
Els seus càrrecs dirigents sempre van estar ocupats per personalitats destacades de la burgesia vilafranquina. El primer secretari (i president entre els anys 1885 i 1890) va ser Joan Àlvarez Lacassaigne, i també hi trobem com a secretari l’arquitecte catalanista (qui també va ser regidor a l’Ajuntament) Eugeni Campllonch (1896-1897) o el banquer i futur alcalde Pacià Amiguet.

DIRIGENTS DE L’AGRÍCOL
Any
President
Secretari
1876
Frederic Macià Miret
Josep Àlvarez Lacassaigne
1877
Frederic Macià Miret
Jospe Àlvarez Lacassaigne
1878
Frederic Macià Miret
Josep Àlvarez Lacassaigne
1879
Joaquim Martorell
Josep Cañas Mañé
1880
Josep Àlvarez Lacassaigne
Josep Cañas Mañé
1881
Hermenegild Clascar
Josep Parés
1882


1883
Antoni Graells
Josep Mª Fàbregas
1884
Antoni Graells
Josep Mª Fàbregas
1884
Josep Àlvarez Lacassaigne
Josep Mª Fabregas
1886
Josep Àlvarez Lacassaigne
Pere Sacases
1887
Josep Àlvarez Lacassaigne
Fed. López
1888
Josep Àlvarez Lacassaigne
Fed. López
1889
Josep Àlvarez Lacassaigne
Josep R. Baltà de Cela
1890
Josep Àlvarez Lacassaigne
Josep Cañas Mañé

Aquesta segona meitat del segle XIX i el CAP va tenir un paper capdavanter en l’agricultura del Penedès i de Catalunya i sobretot en la lluita contra la fil·loxera. I va ser un focus cultural molt important de la mà dels Vidal i Valenciano, dels Milà i Fontanals, dels Baltà, de Pere Girona o de Pere Alegret.

DIRIGENTS DE L’AGRÍCOL
Any
President
Secretari
1891
Agustí Campllonch Parés
Josep Cañas Mañé
1892
Joan Alcover Milà
Josep Cañas Mañé
1893
Joan Alcover Milà
Joaquim Freixas Martorell
1894
Lluís Àlvarez Verdaguer
Joaquim Freixas Martorell
1895
Lluís Àlvarez Verdaguer

1896
Josep Parés
Joan Parés
1897
Josep Parés
Eugeni Campllonch
1898
Joaquim Martorell
Eugeni Campllonch
1899
Joaquim Martorell
Joan Parés
1900
Gaietà Fontrodona Almirall
Joan Parés
1901
Gaietà Fontrodona Almirall
Joan Parés
1902
Pacià Amiguet Trius
Joan Parés
1903
Pacià Amiguet Trius
Joan Parés
1904
Pacià Amiguet Trius
Joan Parés
1905
Pacià Amiguet Trius

1906
Salvador Mata Puig
Santiago Abella Mata
1907
Salvador Mata Puig
Santiago Abella Mata
1908
Salvador Mata Puig
Santiago Abella Mata
1909
Gustau Lleó de Moy
Santiago Abella Mata
1910
Gustau Lleó de Moy
Santiago Abella Mata