Edifici històric de l'Agrícol / Passatge Alcover, 2 - Rambla Nostra Senyora, 43 / 08720 Vilafranca del Penedès / agricol@agricol.cat

2010/07/10

UN NOU PROJECTE!


Seguint allò que ens els nostres dies passa arreu d’Europa i per situar la nostra iniciativa local en un mapa global, des del Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol, i a partir de les dues línies de treball que ens són pròpies (l’enogastronomia i les cultures del vi, d’una banda, i l’art i la creació de l’altra), pensem que el futur de l’entitat passa per replantejar-se com a  laboratori d’art i com espai de les cultures del vi.

Des de la nostra entrada a la Junta de l’entitat (maig de 2010), hem començat a treballar en aquest sentit.

Des d’aquesta perspectiva hem començat a  redefinir els llaços amb l’Acadèmia Tastavins del Penedès, Apicius i el Club Rotary, i hem iniciat els contactes per acollir un grup literari, joves creadors i un club del vi. Així mateix, ja tenim força avançades les negociacions amb editorials i altres centres culturals per establir-hi un vincle fructífer.

Les nostres idees parteixen  dels treballs que a Anglaterra desenvolupa el CCE (Creativity, Culture and Education) com a organització col·laboradora de l’Arts Council of England) i amb la necessitat de dotar les ciutats de laboratoris culturals, entesos aquests com espais de llibertat i de diàleg. D’espais per a la creació i l’encontre per a fomentar la creativitat, la innovació i el lligam entre l’economia productiva, les arts i la cultura. Per això també hem iniciat contactes amb les universitats per aprofundir en aquests aspectes.

Així mateix, el projecte de l’Agrícol se situa a l’ombra del manifest per  a la creativitat i innovació a  Europa (Creativity and Innovation European Year, 2009), el qual és un producte col·lectiu que naix del treball de gents provinents de les arts, les ciències i la indústria i que se situa en la necessitat de promoure, sobretot davant la crisi actual i la transformació del model econòmic i cultural, línies d’acció relacionades amb l’educació, la cultura, la ciència, el disseny, el treball i l’empresa.

Tot això ho volem portar endavant sense perdre de vista la nostra singularitat local però des d’una projecció nacional i internacional. En aquest sentit, es tracta de recuperar la història de l’entitat, capdavantera en la cultura del país (per exemple a través dels germans Milà i Fontanals o Vidal i Valenciano), i capdavantera en el món del vi (per exemple en la lluita contra la fil·loxera). El món de la creació  i el món del vi tenen reptes i tenen molts projectes interessants que cal acollir i que cal donar a conèixer. Fomentar aquests àmbits és una obligació per a una entitat que vol tenir personalitat pròpia en al Vilafranca del segle XXI.



Joan Cuscó i Clarasó
Vilafranca del Penedès
Juny de 2010