Edifici històric de l'Agrícol / Passatge Alcover, 2 - Rambla Nostra Senyora, 43 / 08720 Vilafranca del Penedès / agricol@agricol.cat

2008/08/14

DE LA FESTA MAJOR DEL 1908 A L’AGRÍCOL

Des de la seva fundació l’any 1876, un dels actes que any rere any organitzà l’Agrícol per la Festa Major va ser el concurs del dia 1 de setembre. Un concurs en què s’atorgaven diferents premis amb la finalitat de promoure treballs d’investigació del món agrícola i de reconèixer mèrits a persones.

Ara fa cent anys presidia l’entitat August Lleó i n’era secretari l’historiador i impressor Pere Alegret, i es van convocar diferents premis econòmicament dotats per diverses entitats i institucions de l’Estat Espanyol. I entre els membres de jurat, a banda del president de l’Agrícol i de membres de la Junta de l’Agrícol, hi havia l’alcalde, el jutge, el Degà del Penedès, diversos polítics, el president de la Cambra Agrícola..., i el vescomte d’Ezo que actuava com a president.

La sessió s’inicià, després de la benvinguda donada per Santiago Abella, amb un discurs del Cristòfor Mestre Artigas (director de l’Estació Enològica) i secretari del jurat, qui va fer una relació dels treballs presentats i del seu valor.

Al cartell de premis de l’any 1908 n’hi havia 14 de diferents, dels quals tres van quedar deserts.
En l’àmbit dels premis destinats a treballs d’investigació o de reflexió sobre el món de l’agricultura i de la viticultura hi havia el que estava dotat pel Ministeri de Foment amb 500 pessetes (i era per a un treball sobre la relació entre la industrialització del camp i la seva capacitat per vendre el producte); un altre dotat per l’Estació Enològica amb 100 pessetes per un estudi sobre els beneficis i les pèrdues d’una explotació vitivinícola durant cinc anys; i un tercer treball sobre la conflictivitat al camp i les relacions entre propietaris i treballadors (que va quedar desert).

La resta de premis, atorgats per Josep Torras i Bages (Bisbe de Vic), el Regiment de Treviño (amb seu a la vila), la Parròquia de Santa Maria de Vilafranca, la Casa Reial Espanyola, el Centre Agrícola, l’Ajuntament de Vilafranca eren premis destinats a destacar el comportament i l’esforç de persones particulars que s’hi presentaven amb l’aval de documents expedits per jutges, advocats i capellans.

Sobre els qui dotaven els premis d’aquell any 1908, i sobre algunes de les persones que van presentar els seus mèrits per a obtenir-ne algun, vegeu els documents adjunts que es conserven al Centre de Documentació de VINSEUM.