Edifici històric de l'Agrícol / Passatge Alcover, 2 - Rambla Nostra Senyora, 43 / 08720 Vilafranca del Penedès / agricol@agricol.cat

2017/09/21

PEL DRET A DECIDIRDes del Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol, volem expressar el nostre compromís amb la democràcia i amb el dret a l’autodeterminació.
Els darrers anys hem donat suport al referèndum i al procés sobiranista en tots aquells àmbits i moments en que se’ns ha demanat o en què ens pertocava com a entitat cívica i social (com el Pacte Nacional pel Referèndum). Avui, en vistes a la degradació  democràtica a què estem sotmesos els catalans, volem refermar el nostre compromís amb la democràcia i amb la llibertat d’expressió i d’associació. Volem remarcar que qualsevol legalitat democràtica es fonamenta en una legitimitat popular i que el procés sobiranista que estem vivint és ple de legitimitat i de voluntat de legitimitzar una nova democràcia més ferma i millor.  Que la democràcia és un sistema perfectible i que les lleis no són ni eternes, ni immutables, ni dogmàtiques. I, sobretot, que cap llei no pot menystenir i constrenyir la llibertat de pensament i d’acció (com passa aquests dies). Qualsevol llei es pot transformar o abolir sempre que, com és el cas, hi hagi una àmplia majoria que reclami repensar la legitimitat sobre la que se sustenta.
La denominada “Transició” espanyola (de la dictadura a la monarquia parlamentària) es va fer en un context molt determinat i és plena de mancances que avui són un pes inaguantable per a la majoria de la ciutadania de Catalunya  i per al nostre autogovern.
Encoratgem a  tothom a treballar per a construir un país més just, més plural i més lliure  i recolzem totes aquelles persones que pel seu càrrec polític o per la seva feina a l’Administració pública són perseguides i atemorides de manera injusta i injustificada per les seves idees i per complir amb els compromisos adquirits amb la ciutadania les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
Joan Cuscó  i Clarasó com a president i en representació de la Junta directiva i dels socis del Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol
Vilafranca del Penedès, 21 de setembre de 2017