Passatge Alcover, 2 / 08720 Vilafranca del Penedès / Tel. 938 900 815 / agricol@agricol.cat / http://ca-es.facebook.com/agricol.cat / @agricol1876


2012/03/26

OBRES DE MANTENIMENT

Tal i com varem fer l'any passat, enguany també hem previst (i hem començat a executar) unes obres de manteniment del local social. Pensem que poc a poc podrem anar-lo millorant per poder-ne gaudir millor i per poder-hi encabir millor les activitats que s'hi fan (que cada dia són més).
S'arrebossaran parets exteriors molt deteriorades per evitar humintats, es canviaran finestres molt malmeses, adecentarem i enguixarem l'escala principal i evitarem filtracions d'auigua.
Esperem que les molèsties siguin les mínimes i que ben aviat tots puguem notar aquestes millores i la seva incidència positiva.