Passatge Alcover, 2 / 08720 Vilafranca del Penedès / Tel. 938 900 815 / agricol@agricol.cat / http://ca-es.facebook.com/agricol.cat / @agricol1876


2012/06/02

En record de Josep Ballester i Bustos, ex-president de l'Agrícol

El passat dia 25 de maig ens va deixar en Josep Ballester Bustos (1930 – 2012), qui fou president de l'Agrícol en el transcurs de les dècades del 1970 i del 1980 i fou també l'artífex de la transformació del Centre Agrícola del Penedès en l'actual Centre Artístic del Penedès.  
Advocat i periodista fou regidor a l'Ajuntament de Vilafranca (1979-1982) i va presidir diferents entitats socials com El Club de Mar de Sitges, l'Agrícol i la Fundació Antoni i Vicenç Mestres Janer de Vilafranca. Va ser director de “La Voz del Penedès” i col·laborà a “Telexprés”, “Solidaridad Nacional” i el “Noticiero Universal”.  La seva gran afició era la tauromàquia, i sobre aquest tema en té publicats tres llibres. Persona d'una ampla cultura, sempre va destacar per les dots de la ironia i de realisme lúcid.  En pau descansi.