Passatge Alcover, 2 / 08720 Vilafranca del Penedès / Tel. 938 900 815 / agricol@agricol.cat / http://ca-es.facebook.com/agricol.cat / @agricol1876


2014/01/15

HISTÒRIES DE L'AGRÍCOL (1878)


El Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol ha estat, des del primer moment de la seva creació l’any 1876, una entitat compromesa amb la cultura i el patrimoni.
Quan es creà una comissió de monuments i patrimoni a la Diputació de Barcelona, sota els auspicis de Pau Milà i Fontanals (que també fou un dels impulsors de l’Agrícol), aquesta va tenir la seva seu penedesenca a la nostra entitat. I val a dir, per exemple, que aquesta comissió és la que va permetre la restauració de la Basílica de Santa Maria  i la salvació  i restauració de la Capella de Sant Joan quan s’anava a tirar a terra per a fer-hi cases.
Lluís Álvarez i Verdaguer (historiador i president de l’Agrícol), va ser el representant de la comissió provincial a la comarca (i va treballar per a la declaració de béns patrimonials del Castell de Sant Martí Sarroca i de la Capella de Sant Joan de Vilafranca). De fet, Álvarez és una de les persones imprescindibles per a comprendre la historiografia local. Fou un estudiós de l’obra del bisbe Josep Moragdes i un col·leccionista d’art que morí l’any 1908.
Va ser Álvarez qui envià una carta  a la Junta del Centre Agrícola del Penedès (el dia 23 de maig de l’any 1878) demanant que a lAgrícol s’hi crees, a  instàncies de Pau Milà i Fontanals, una secció artística per a la conservació dels edificis històrics i els objectes d’art del Penedès, la qual havia d’estar colligada amb la Comissió provincial de monuments de Barcelona. Per a ell aquesta seria una nova fita per a l’Agrícol i la formarien, segons la proposta d’ell mateix, els membres de la Junta directiva de l’entitat i els següents socis: Pau Milà i Fontanals, Manuel Milà i Fontanals, Modest Lleó, Gaietà Vidal i Valenciano, Pere Alegret, Rossend Parellada, Josep Álvarez, Albert Moliner, Miquel Elies, Frederic Clascar, Lluís Álvarez, Ramon Freixas i Joan Amich, entre altres.
Amb aquesta carta Álvarez dóna a conèixer alguns dels socis de l’entitat i, també, la seva activitat just en els primers anys de la seva creació. I, conjuntament amb la seva acreditació com a membre  i soci del Centre Català Vilafranquí (en motiu del certamen literari que organitzà el dia 31 d’agost de l’any 1893), alguns aspectes de l’activitat social (cultural i literària) de l’entitat.